Eekhoorn Boomverzorging is in 2024 overgegaan van eenmanszaak naar een VOF. Sinds dit jaar hebben Jesse en Nils besloten hun krachten te bundelen onder één naam.

Over Jesse

Ik ben Jesse Spauwen, oprichter van Eekhoorn boomverzorging.
Hoewel je ons tijdens het werk ook regelmatig als groter team van boomspecialisten tegen komt, heeft u wanneer u contact opneemt, voornamelijk met mij maken.

In 2019 ben ik voor mijzelf begonnen met Eekhoorn boomverzorging en mijn boomveiligheidscontroleur certificaat behaald. In 2020 volgde – na het doorlopen van een opleiding tot boomverzorger- het European tree worker (ETW) certificaat. ETW is een internationaal erkend certificaat voor vakkundig en veilig werken met bomen.

Ik woon nog regelmatig en met met veel plezier kennisbijeenkomsten, seminars en workshops bij om mijn kennis over bomen (en alles wat daar mee te maken heeft ) op peil te houden.

Oorspronkelijk ben ik opgeleid als sociaal geograaf/planoloog. En hoewel ik tegenwoordig liever tussen de bomen rondhang, vind ik het het snijvlak tussen deze twee verschillende vakgebieden hartstikke interessant. Hoe kunnen we bomen op een duurzame manier in onze stedelijke leefomgeving behouden en inpassen met aandacht voor zowel de wensen van mens als de boom? Ik denk daar graag over mee, zowel in de beleidsmatige als de uitvoerende kant.

Het meeste plezier heb ik wanneer ik de waardes en principes die ik belangrijk vind terug kan laten komen in mijn werk. Bijvoorbeeld wanneer we snoeiafval zo kunnen verwerken dat het de bodemkwaliteit in een een tuin of park vergroot, of als we door een ecologische velling juist kunnen bijdragen aan een grotere biodiversiteit.
Ik ben er van overtuigd dat dit soort ogenschijnlijk eenvoudige keuzes een belangrijk verschil maken.

Naast het klimmen in bomen (met als groot voorbeeld natuurlijk de eekhoorn) klim ik tevens met veel enthousiasme in de bergen. Als ik niet klim of met bomen bezig bent vind je me misschien wel op de fiets langs de rivier of in de bossen rond Nijmegen.
Visie


Duurzaam boombeheer met oog voor ecologie

De meeste mensen worden blij van bomen in onze leefomgeving. Ze bieden verkoeling, zijn vaak prachtig om te zien, je kan er in klimmen en geven karakter aan onze tuinen en straten. Bij menigeen zal een bepaalde karakteristieke boom een belangrijke onderdeel zijn van (jeugd) herinneringen aan oude buurt of tuin. Tevens dienen ze als woonplaats voor talloze diersoorten (zoals de eekhoorn) en andere organismen die stuk voor stuk een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem.

Een boom in haar natuurlijk omgeving heeft geen verzorging nodig. Dat betekent natuurlijk niet dat in het bos de bomen niet ‘ziek’ kunnen worden. Veel bomen in het bos sterven jong, insecten en schimmels tasten de boom aan en er breken takken af. Andere bomen ontwikkelen zich juist tot prachtige eeuwenoude veterane bomen. Dat is een natuurlijk proces.

In een stedelijke omgeving is het voor vrijwel alle bomen een grotere uitdaging om uit te groeien tot een grote en bovenal gezonde boom. Een slechte bodem, te kleine groeiplaats, verharding, droogte en schades door menselijk toedoen kunnen het voor een boom behoorlijk moeilijk maken.

Om als mensen in een stedelijke omgeving op een veilige en praktische manier met bomen samen te leven is het noodzakelijk om af en toe in te grijpen. Zo moeten bomen worden gecontroleerd op aantastingen om zeker te weten dat ze nog genoeg leven en stevigheid hebben om niet te breken of om te waaien. Boompjes langs straten worden begeleid zodat ze uiteindelijk gezonde straatbomen worden waarbij de takken niet over de weg hangen. In sommige gevallen wordt een boom preventief gesnoeid of verankerd zodat takken minder snel uitbreken. Dode en ‘gevaarlijke’ takken worden verwijderd. Er worden bomen geplant en anderen juist weer weggehaald.

Een boomverzorger is in feite dus een soort ‘bemiddelaar’ en helpt mens en boom samenleven. Hoewel het belang van bomen voor ons mensen steeds duidelijk wordt trekt de boom in die relatie meestal nog steeds aan het kortste eind. Ik probeer als boomverzorger dan ook juist adviezen te geven die kunnen leiden tot het behoud van de boom. Uiteraard zal er soms een boom weggehaald moeten worden maar wanneer er door een snoei- of groeiplaats ingreep een boom behouden kan blijven, maakt mij dat een blije boomverzorger.