Duurzaam boombeheer met oog voor ecologie

De meeste van ons mensen worden blij van bomen in onze leefomgeving. Ze bieden verkoeling, zijn vaak prachtig om te zien, je kan er in klimmen en geven karakter aan onze tuinen en straten. Bij menig van ons zal een bepaalde oude boom een belangrijke onderdeel zijn van (jeugd) herinneringen aan oude buurt of tuin. Tevens dienen ze als woonplaats voor talloze diersoorten (zoals de eekhoorn) en andere organismen die stuk voor stuk een belangrijke rol spelen in ons ecosysteem.

Een boom in haar natuurlijk omgeving heeft geen verzorging nodig. Dat betekent natuurlijk niet dat in het bos de bomen niet ziek kunnen worden. Veel bomen in het bos sterven jong, insecten en schimmels tasten de boom aan en er breken takken af, andere bomen ontwikkelen zich juist tot prachtige eeuwen-oude veterane bomen. Zo gaat dat in het bos.

In een stedelijke omgeving is het voor vrijwel alle bomen een grotere uitdaging om uit te groeien tot gezonde boom. Een slechte bodem, te kleine groeiplaats, verharding, droogte en schades door menselijk toedoen kunnen het behoorlijk moeilijk maken voor een boom.

Om als mensen in een stedelijke omgeving op een veilige en praktische manier met bomen samen te leven wordt het noodzakelijk geacht af en toe in te grijpen. Zo moeten bomen worden gecontroleerd op aantastingen om zeker te weten dat ze nog genoeg leven en stevigheid hebben om niet te breken of om te waaien. Boompjes langs straten worden begeleid zodat ze uiteindelijk gezonde straatbomen worden waarbij de takken niet over de weg hangen. In sommige gevallen wordt een boom preventief gesnoeid of verankerd zodat takken minder snel uitbreken. Dode en ‘gevaarlijke’ takken worden verwijderd. Er worden bomen geplant en anderen juist weer weggehaald.

Een boomverzorger is in feite dus een soort ‘bemiddelaar’ en helpt mens en boom samenleven. Hoewel het belang van bomen voor ons mensen steeds duidelijk wordt trekt de boom in die relatie meestal nog steeds aan het kortste eind. Ik probeer als boomverzorger dan ook juist adviezen te geven die kunnen leiden tot het behoud van de boom. Uiteraard zal er soms een boom weggehaald moeten worden maar wanneer er door een snoei of groeiplaats ingreep een boom behouden kan blijven, maakt mij dat een blije boomverzorger!

Jesse Spauwen